Informationsbladen kräver att du har Acrobat Reader installerat, det är gratis och du kan ladda hem det här.